HomeNieuwsDe SGP-raadsfractie tijdens de Coronacrisis

De SGP-raadsfractie tijdens de Coronacrisis

De SGP-raadsfractie tijdens de Coronacrisis

Publicatiedatum: 15 apr. 2020

De SGP-raadsfractie tijdens de Coronacrisis

Inmiddels worden de gevolgen van de Coronacrisis in alle delen van de samenleving ervaren. Gevolgen waar het de persoonlijke gezondheid betreft, of die van dierbaren. Gevolgen, waar het de beperking van de leefruimte betreft. Waar het eerder gewoon was op zondag naar de kerk te gaan, op familiebezoek, of door de week naar de sportvereniging, ligt die werkelijkheid nu achter ons. Kerkdiensten worden langs digitale weg meebeleefd. Fijn, dat dit kan. Toch hopen wij met u straks de gang naar Gods huis weer te kunnen maken. We denken aan Psalm 42 vers 2, waar we zingen “Mijn benauwde ziel versmelt, Als zij zich voor ogen stelt, Hoe ik onder stem en snaren, Feest hield met Gods blijde scharen.”

Allereerst gaan onze gedachten uit naar hen, die met de uiterste gevolgen van Corona te maken hebben gekregen. Ook denken we aan diegenen, die de zorg hebben voor alle patienten op de IC-afdelingen in de ziekenhuizen. Wij vrezen bij benadering geen beeld te kunnen beschrijven van wat zij momenteel meemaken. De Heere geve kracht, om ook in deze tijd dit verantwoordelijk werk te doen. Daarnaast zijn er, die zorgen hebben over de middelen van bestaan. Ook op economisch terrein trekt Corona diepe sporen. Er is sprake van een diepe crisis met faillissementen en stijgende werkloosheid tot gevolg. Het is belangrijk om oog te hebben voor elkaar in de samenleving. In de kerkelijke gemeente. In de familiekring.

De wijze waarop de SGP-raadsfractie momenteel haar werk doet is ook niet meer dezelfde. Volkomen terecht is de raadsvergadering van 12 maart jl. (Daags na biddag voor gewas en arbeid..) geannuleerd.  Een dag later kwam vanuit de Veiligheidsregio’s een verordening, waarin o.a. werd bepaald dat samenscholingen verboden werden en een afstand van 1,5 meter onderling in acht moest worden gehouden. Wat dit voor de kerkdiensten heeft betekend hebt u inmiddels gemerkt. Ook het straatbeeld is veranderd. De gemeenteraad vergadert digitaal wanneer noodzakelijk. Op donderdag 09 april jl. heeft de raad voor het eerst digitaal vergaderd. Via de site van waalwijk is dit terug te zien. De gang van zaken was wel wennen, zeggen wij u eerlijk. Er was wel ruimte voor ieders inbreng, maar debat of doorvragen op onderwerpen was niet mogelijk. Wij hopen daarom, dat de tijd speodig aanbreekt dat we weer op de voorheen gebruikelijke manier kunnen vergaderen. Ook de steunfractie komt niet meer bij elkaar; deze week vergaderen wij voor het eerst digitaal. Wij hopen de huidige ontwikkelingen in de samenleving te bespreken en de onderwerpen, waarover wel vergaderd moet worden.

We zagen zojuist, dat er in de agenda nogal wat is veranderd. Raadsvergaderingen gaan niet door. De ledenvergadering ging niet door. Enkele dagen geleden was het Paasfeest! Geen virus krijgt het Paasfeest van de kalender, al moest de viering in aangepaste vorm plaatsvinden. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken! Zo is de Heere Jezus de weg gegaan langs Golgotha en graf. Wie kan de diepte peilen. De Heere geve, dat wij allen deel krijgen aan de gerechtigheid, door Hem verworven. Van harte Gods nabijheid en zegen van harte toegewenst, in ieders persoonlijke omstandigheden.

Richard Tiemstra,
Fractievoorzitter.