HomeNieuwsHoudt u rekening met uw beroepsmogelijkheid in het project Westelijke Langstraat?

Houdt u rekening met uw beroepsmogelijkheid in het project Westelijke Langstraat?

Houdt u rekening met uw beroepsmogelijkheid in het project Westelijke Langstraat?

Publicatiedatum: 24 apr. 2020

Westelijke Langstraat - Beroepsmogelijkheid Raad van State verloopt 29 april aanstaande.

Op 29 april a.s. verloopt de beroepstermijn om beroep in te stellen bij de Raad van State op het besluit dat Provinciale Staten Noord-Brabant in haar vergadering van 6 maart jl. heeft genomen t.a.v. PIP Westelijke Langstraat. De provincie ontving zo’n 75 zienswijzen. Vrijwel al deze zienswijzen zijn afgewezen, dan wel ongegrond verklaard. Hebt u ook een zienswijze ingediend?  En is ook uw zienswijze afgewezen, overweeg dan om uw zaak alsnog voor te leggen aan de Raad van State. Laat u niet ontmoedigen en laat niet na wat u nu nog kunt doen.  Doet u dit zelf dan zijn de kosten hiervan enkel het griffierecht en dat bedraagt € 265 voor particulieren. Indien u een adviseur heeft dan komen die kosten daar nog bovenop.

Ook de zienswijze die het college en de gemeenteraad van Waalwijk heeft ingediend is gedeeltelijk afgewezen. De fractie van de SGP heeft de gemeenteraad dan ook voorgesteld om als gemeenteraad beroep in te stellen. Gezien de reacties van de overige fracties is dit niet haalbaar gebleken. De fractie van de SGP is dan ook bijzonder teleurgesteld in het feit dat met name de coalitiepartijen niet voor de belangen van de inwoners op wil komen, dit in navolging van het college van B&W, welke eerder al besloot om geen beroep in te stellen. U vraagt zich misschien af wat uw kansen zijn wanneer u beroep in gaat stellen.  Op die vraag kan de fractie van de SGP u geen antwoord geven. Dat hangt sterk af van uw persoonlijke situatie en wat er rond uw woning/perceel allemaal aan de hand is. Wat de fractie van de SGP wel weet is het volgende. In 2018 werd door de gemeente Waalwijk “bestemmingsplan Gemengd Gebied” vastgesteld. Daar werd door de voltallige gemeenteraad mee ingestemd, met uitzondering van de fractie van SGP en Lijst IJpelaar. Daarop hebben organisaties en particulieren beroep ingesteld bij de Raad van State en op 3 april jl. heeft de Raad van State hier uitspraak op gedaan. Ongeveer de helft van de bezwaren werd toegekend, dat is bemoedigend te noemen. De fractie van de SGP is van mening dat velen van u kans maken op een gegrond verklaard beroep. Die kansen zagen wij eerder en dus ook nu. U hebt van de provincie bericht ontvangen over uw zienswijze, in dit bericht vindt u ook waar u uw beroepschrift in kunt dienen. Vermeld in elk geval ál uw beroepsgronden in één keer, later aanvullen is namelijk niet meer mogelijk in deze procedure. Voorgaande neemt niet weg dat de fractie van de SGP  de ontwikkeling van de Westelijke Langstraat een warm hart toedraagt. Wij vinden het een mooi plan.

Waarom wij u toch informeren over voorgaande is omdat wij nog steeds zorgen hebben of alles voor onze inwoners wel goed geregeld is en omdat wij van mening zijn dat het college van Waalwijk en de gemeenteraad hun verantwoordelijkheid hierin niet nemen.  U kent zelf uw dossier in deze het beste en weet waarom u het op sommige punten misschien niet eens bent met de besluitvorming. Nu niets doen betekent dat het doorgaat zoals het nu voorligt. Nu beroep instellen betekent dat de Raad van State het voorstel nog eens goed tegen het licht gaat houden en mogelijkerwijs nog aanpassingen in uw voordeel gaat doen. Hoe het ook loopt, Reformatio in peius. Dat betekent dat u nimmer in een nadelige positie kunt komen door beroep in te stellen.

Voor reacties of meer informatie:

SGP raadsfractie Waalwijk,

Richard Tiemstra en Henk van Zelst

 

Foto: © Paul van de Velde