23 maart 2022

Dankbaar en een blik vooruit

De kiezer heeft gesproken. De eclatante overwinning van Lokaal Belang en de lage opkomst waren de meest in het oog springende opbrengsten van deze verkiezingen. Naast nieuwkomers Samen Waalwijk en Lijst 9 hebben alle overige partijen fors verloren, met uitzondering van de SGP. Ondanks een lagere opkomst kreeg de SGP meer stemmen dan ooit en daar zijn wij u dankbaar voor. Dit betekent behoud van 2 zetels in de gemeenteraad met een nog ruimer kiezersmandaat.

Wat betekent dit voor een mogelijke coalitievorming? De SGP heeft een voorkeur voor een raadsakkoord op hoofdlijnen. Bij een groot aantal zaken zijn de randjes niet zo scherp, daar kunnen we als raad een beleids- en uitvoeringsagenda van maken voor de komende 4 jaar. Dat versnelt de doorstroming, bevordert de onderlinge samenwerking en de samenleving gaat hier uiteindelijk de vruchten van plukken. Vervolgens kunnen overige kwesties bij wisselende meerderheden op grond van argumenten worden behandeld.

Ook kan opnieuw worden gekozen voor het klassieke coalitiemodel. Laten we dan wel echt werk gaan maken van de open en transparante bestuurscultuur, die 4 jaar geleden is beloofd. Het ligt voor de hand dat Lokaal Belang het initiatief zal nemen voor verkenning en onderhandelingen. Naar verwachting zal daarbij eerst worden gekeken naar VVD en mogelijk GroenLinksaf. Wanneer Lokaal Belang met 2 wethouders aantreedt kan in theorie het College worden gevormd en is een raadsmeerderheid aanwezig.

Gelet op het toenemend aantal taken waar gemeenten voor staan, is een collegevariant met 5 wethouders uit 4 partijen ook denkbaar. Het is realistisch om daarbij ook naar de SGP te kijken. Samenleving en bestuur weten wat zij aan de SGP hebben. Wat ons betreft blijven wij niet te lang in de cijfers en analyses hangen en gaan we snel aan het werk. Dat hebben wij u beloofd en wij zullen Woord houden.

SGP Waalwijk