HomeNieuwsRaadsvergadering 22 september 2017. Provincie moet helpen bij herindeling Langstraat.

Raadsvergadering 22 september 2017. Provincie moet helpen bij herindeling Langstraat.

Raadsvergadering 22 september 2017. Provincie moet helpen bij herindeling Langstraat.

Publicatiedatum: 30 sep. 2017

Raadsvergadering 22 september 2017. Provincie moet helpen bij herindeling Langstraat.
 
De behandeling van het agendapunt rond de Strategische Visie Waalwijk naar 2025 heeft geleid tot een stevig debat over de bestuurskracht van Waalwijk en haar bestuurlijke toekomst. Eerder zijn gesprekken gevoerd met de gemeenten van Heusden en Loon op Zand, waarbij diverse opties rond samenwerking aan de orde zijn geweest. Vanuit Waalwijk is hierbij ook nadrukkijk de herindelingsoptie naar voren gebracht. Voor Heusden en Loon op Zand is dit een brug te ver, dit hebben zij nooit onder stoelen of banken gestoken. Het deed dan ook verstandig aan, dat vanuit Waalwijk vorig jaar opnieuw het gesprek met de beide andere Langstraatgemeenten is gezocht om te bezien waar de samenwerking kan worden gevonden, zonder nog op herindeling aan te sturen. Zeer bijzonder is het dan, om te zien dat nu vanuit de coalitie de opdracht naar de Provincie is uitgegaan, om leiding te nemen in het proces tot versterking van de bestuurskracht van de Langstraatgemeenten. De SGP heeft hier fel tegen geageerd. Een dergelijke opdracht buiten de beide andere gemeenten laat zien dat zij niet serieus worden genomen. In bijgevoegde bijdragen heeft de SGP e.e.a. verwoord. Daarnaast heeft de SGP voorgesteld om de Strategische visie niet vast te stellen, maar met waardering voor kennisgeving aan te nemen, als waardevolle input voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit voorstel haalde het helaas niet. Met zorg en spanning slaan wij het vervolgtraject gaande, daar de handelwijze zoals nu door Waalwijk gekozen, eerder voeding geeft aan wantrouwen dan aan vertrouwen en goede zin, om de draad qua samenwerking weer op te pakken binnen de Langstraat. Zou het daarnaast ook niet verstandig zijn om naar Tilburg te kijken als samenwerkingspartner? 
 
Bekijk hieronder een tweetal ingediende moties.