HomeNieuwsVerslag Raadsvergadering 11/17 april 2019

Verslag Raadsvergadering 11/17 april 2019

Verslag Raadsvergadering 11/17 april 2019

Publicatiedatum: 18 apr. 2019

Verslag Raadsvergadering 11/17 april 2019

Woensdag 11 april kwam de gemeenteraad van Waalwijk opnieuw in vergadering bijeen. De overvolle agenda heeft ervoor gezorgd dat de vergadering donderdagavond 11 april om 23.30 uur werd geschorst, om woensdagavond 17 april om 19.30 weer te worden voortgezet. De plannen om een windmolenpark in Waalwijk Oost, locatie Haven VIII, neer te zetten, waren niet nieuw. Pas de laatste weken ontstond veel verzet vanuit Baardwijk. Een typisch Waalwijkse oplossing werd gevonden.. we denken er nog eens over na.

Verder kan de Andreas Zijlmansgroep ( Scouting Waalwijk)  aan de slag met het bouwen van een nieuw onderkomen Extra geld was nodig, omdat 3 jaar geleden het bouwkrediet werd verstrekt en pas nu kon worden gebouwd. Echter, intussen zijn wat regels aangescherpt en bouwen is duurder geworden. Wij hebben met de plannen ingestemd. Voor enige discussie zorgde het voorstel, om wethouder Daandels ontheffing te geven van de woonplaatsvereiste. De SGP is het hier niet mee eens. Een wethouder hoort voeling en binding te hebben met de gemeenschap die hij bestuurt. Ook moet hij zelf de effecten van het gevoerde bestuur ervaren. De coalitie stond het echter toe.

Aan het eind van de vergadering kwam de SGP nog met een motie vreemd aan de orde. Hierin wordt het college opgedragen om geen toestemming te verlenen  voor de aanleg van zonneweiden op agrarische grond totdat de raad hiervoor kaders heeft vastgesteld. Met uitzondering van de VVD fractie hebben alle fracties hiermee ingestemd.

Andere zaken vragen nu onze aandacht, nu wij staan voor Goede vrijdag en de Paasdagen. Wanneer enigszins bij ons de betekenis binnenkomt wat in die tijd in Jeruzalem is geschied, past het ons stil te worden voor God. Wij wensen u gezegende Paasdagen.

Fractie SGP Waalwijk