HomeNieuwsVerslag raadsvergadering donderdag 27 juni 2019

Verslag raadsvergadering donderdag 27 juni 2019

Verslag raadsvergadering donderdag 27 juni 2019

Publicatiedatum: 28 jun. 2019

Verslag raadsvergadering 27 juni 2019

Op donderdag 27 juni 2019 kwam de raad van Waalwijk opnieuw in vergadering bijeen. Dit maal voor een van de meest belangrijke vergaderingen in het politieke jaar, het bespreken van de kadernota 2020.In de kadernota worden de voornaamste kantlijnen neergezet voor de begroting 2020, die bij leven en welzijn in november wordt vastgesteld.

Het debat kreeg een nieuwe structuur... in plaats van 10 of 15 minuten spreektijd, waarbij iedere fractie vrij was in de keuze van de in te brengen onderwerpen, is nu afgesproken dat er per fractie 5 minuten spreektijd wordt verleend en dat er daarentegen meer ruimte wordt toegestaan voor onderling debat. Wanneer we terugkijken op het experiment, dan zien we dat er inderdaad meer debat is ontstaan tussen de raadsfracties.

De SGP heeft, samen met Lokaal Belang en gesteund door diverse andere fracties, via een motie bereikt dat de burgerbegroting uit de begroting wordt gehaald. Qua burgerparticipatie heeft de gemeente Waalwijk nog veel te winnen. Bovendien zijn wij van mening dat er absoluut naar de burgers moet worden geluisterd, maar dat de integrale afweging rond de besteding van middelen binnen de raad dient te worden gemaakt. De gang van zaken zoals eerder gebruikelijk ronde Wijk- en Dorpsontwikkelingsplannen staat ons hierbij als bruikbaar alternatief voor ogen.

Opnieuw hebben wij, op vragen vanuit de raad, naar voren moeten brengen waarom wij negatief staan ten opzichte van de inzet van lokjongeren om overtredingen en boetes uit te lokken. Ook heeft de SGP zich, samen met de ChristenUnie, verzet tegen de invoering van belasting voor arbeidsmigranten. Wat verder opviel was dat de coalitie deze avond minder gesloten naar voren kwam. Er ontstond zelfs even discussie tussen de coalitiefracties, over hoe om te gaan met eventuele budgetoverschrijdingen voor het nieuwe schoenmuseum. Dat wordt nog spannend.

Onze bijdrage voegen wij bij dit korte verslag. We gaan ons opmaken voor de laatste raadsvergadering van dit reces, DV komende donderdag 04 juli a.s.

Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Richard Tiemstra aan het kaderstellend debat.