HomeNieuwsVerslag raadsvergadering donderdag 4 juni 2020

Verslag raadsvergadering donderdag 4 juni 2020

Verslag raadsvergadering donderdag 4 juni 2020

Publicatiedatum: 6 jun. 2020

Verslag Raadsvergadering donderdag 4 juni 2020

Donderdag 04 juni jl. kwam de raad weer fysiek bij elkaar in de Raadzaal van Waalwijk, voor het eerst sinds de beperkende maatregelen ten gevolge van de Coronacrisis. Het was even wennen, geen publiek, geen pers, het College beperkt aanwezig, geen ambtenaren, en de raadsleden zaten strikt anderhalve meter van elkaar verwijderd. De agenda was vol. Het verslag van deze vergadering zal later integraal op de website van Waalwijk worden gepresenteerd, maar een korte samenvatting willen wij u op deze site wel geven. Daarbij beperken wij ons tot de voornaamste onderwerpen.

De raad heeft toegestemd in verdere planvorming om de Kerkvaartse haven in Waspik te verbreden en plannen te maken voor havengerelateerde bedrijvigheid in de directe omgeving. Er is een nieuw jeugdkader vastgesteld, waarbij de wethouder op ons verzoek heeft aangegeven open te staan voor een gesprek met kerken over mogelijke samenwerking op het gebied van activiteiten voor en door jongeren. De raad heeft ingestemd met aankoop van pand Winterdijk 3, een vervallen, bijna door het groen overwoekerd huisje, om hier een entree met pleisterplaats te maken voor het natuurgebied Westelijke Langstraat ter hoogte van de aansluiting met de Koesteeg. Een mede door de SGP ingediend voorstel om mogelijke alternatieven te onderzoeken heeft het helaas niet gehaald.

De SGP fractie is blij dat er eindelijk een besluit is genomen dat leidt tot aanpak van de bocht Wendelnesseweg-Oost-Hoofdstraat. Het pand op de hoek wordt gekocht en de situatie ter plaatse wordt anders ingericht. Hier hebben wij heel wat werk voor verzet en we hopen dat dit straks een mooi resultaat, ten gunste van de verkeersdeelnemers, zal opleveren.

Tot besluit van de vergadering kwam een motie vreemd op tafel van de fracties Groen-Linksaf en CDA om een oplossing te zoeken voor 500 minderjarige vluchtelingenkinderen die momenteel onder barre omstandigheden in Griekse kampen vast zitten. De SGP fractie heeft hierover het volgende gezegd:

Het is goed dat deze kwestie ook in de raad van Waalwijk aan de orde komt. In veel andere gemeenteraden is deze zaak ook onderwerp van debat geweest, met wisselende uitkomsten, zo ver wij konden nagaan.

Eigenlijk verbaast het ons niet, mevrouw Pouw, dat u nu juist diegene bent die dit voor Waalwijk oppakt. Zo kennen wij u en waarderen wij u.

Voor ons ligt een uitermate sympathiek voorstel. Naar wij begrijpen gaat het om ca. 500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De term “weeskinderen” hebben wij ook horen noemen. Kinderen die zonder familie vastzitten in kampen onder omstandigheden die wij waarschijnlijks nauwelijks kunnen bevatten. Voor hen nauwelijks onderdak, eten, drinken, sanitair, laat staan afdoende bescherming tegen het Coronavirus.

Zijn er eigenlijk wel tegenargumenten? Jazeker. Hoort u maar.

1.   Een tegenargument dat nogal eens wordt ingezet is dat deze actie een aanloop kan zijn voor eventueel achterblijvende gezinsleden om ook naar Nederland te komen. Naar wij begrijpen is daar hier geen sprake van, dus dit kan van tafel;

2.   Het is symboolpolitiek. Signaalpolitiek. Een wedstrijdje barmhartigheid. Laat dat dan maar zo zijn. Laat het signaal maar worden afgegeven richting Den Haag. Laat vanuit Waalwijk maar horen dat wij in deze onze bijdrage willen leveren en niet enkel aan onszelf denken; 

3.   Nederland is al vol genoeg. Er zijn al genoeg, nee, te veel, veel te veel kansarme migranten op ons af gekomen. En de druk op de woningbouw en andere voorzieningen neemt alleen maar toe. Moet dát dan de reden zijn om de deuren te sluiten, als welvarend Nederland, als welvarend Waalwijk, nogmaals, om de deuren, de ogen en de harten te sluiten voor deze 500 kinderen?

Meer tegenargumenten heb ik niet direct kunnen bedenken. De christelijke barmhartigheid vereist dat we aan deze kinderen in nood onderdak bieden. Dat is ons voornaamste argument waarmee wij onze keuze bepalen.

Wij gaan deze motie steunen.

Bij het ter stemming brengen van dit voorstel werd het toch nog even spannend, want tegenstemmen van VVD en Lokaal belang leggen wel gewicht in de schaal. Met een verschil van 3 stemmen werd de motie aangenomen en spreekt Waalwijk daarmee uit dat wij bereid zijn om mee te denken en mee te doen wanneer een concrete oplossing wordt gevraagd voor de opvang van deze kinderen. Zo kwamen we aan het einde van een lange vergadering waarbij de datumgrens inmiddels was overschreden.