HomeNieuwsWaalwijk kiest voor informele aanpak

Waalwijk kiest voor informele aanpak

Waalwijk kiest voor informele aanpak

Publicatiedatum: 24 feb. 2020

Waalwijk kiest voor informele aanpak

De SGP fractie heeft gereageerd op een raadsinformatiebrief van het College van B&W. Waalwijk belooft werk te maken van een informele aanpak. Conflicten worden eerder in een gesprek opgelost. Waalwijk gaat beter en in een eerder stadium communiceren met haar inwoners.  Reeds eerder zijn dergelijke initiatieven uitgesproken en beloofd. De SGP fractie heeft consequent aandacht gevraagd voor de gedragslijn, om zaken in een goed gesprek en bij voorkeur buiten rechte tot een oplossing te brengen. De praktijk is helaas compleet anders. Daarom deze brief, waarvan wij ons realiseren dat deze stevig van toonzetting is. Wij hopen niettemin van harte, dat een eerste stap naar gedragsverandering in conflicthantering hiermee is gezet. De SGP fractie kijkt en luistert mee.

Bekijk hieronder de schriftelijke vragen: