HomeNieuwsWethouder Judith Keijzers - Verschelling neemt afscheid van Waalwijk

Wethouder Judith Keijzers - Verschelling neemt afscheid van Waalwijk

Wethouder Judith Keijzers - Verschelling neemt afscheid van Waalwijk

Publicatiedatum: 30 sep. 2017

 

Wethouder Judith Keijzers - Verschelling neemt afscheid van Waalwijk
 
Op vrijdag 22 september jl. heeft wethouder Judith Keijzers - Verschelling afscheid genomen van de gemeente Waalwijk. Tijdens een afscheidsbijeenkomst op het gemeentehuis is zij toegesproken door burgemeester Kleijngeld namens het College, door Richard Tiemstra namens de gemeenteraad van Waalwijk en door Riné van Dongen namens het CDA. Judith Keijzers  - Verschelling zal binnenkort worden geïnstalleerd als burgemeester van Oirschot. Wij danken haar voor haar inzet voor de gemeente Waalwijk en de constructieve samenwerking. Bijgaand dankwoord is door Richard Tiemstra uitgesproken. Vanuit het CDA is de heer Eric Daandels voorgedragen als haar opvolger. Wij wensen hem wijsheid en zien uit naar een goede samenwerking. 
 

Geachte aanwezigen,
Namens de raad mag ik een enkel woord richten tot de aanstaand oud wethouder van Waalwijk en de aankomend burgemeester van Oirschot richten. 
Wethouder Keijzers, Beste Judith, 
we zijn vanmiddag aanwezig om jou te bedanken voor je inzet voor de gemeente Waalwijk en zo de samenwerking feestelijk af te ronden. Zo staat het verwoord op de uitnodiging voor deze afscheidsbijeenkomst. 
Zelf had ik het zo niet kunnen verwoorden. Immers, zo feestelijk voelen wij ons vanmiddag niet. Sterker nog, het is vechten tegen de tranen. Wij zien een zeer gewaardeerd wethouder vertrekken, die haar weg binnen de Waalwijkse gemeenschap snel heeft gevonden, wat niet minder geldt voor haar plaats binnen het Waalwijkse gemeentebestuur.
Wat wisten wij van Judith Keijzers..
Geboren in Zeeuws Vlaanderen, actief voor het CDA, academisch gevormd in fiscaal recht, intelligent, jong en zeer getalenteerd wethouder in de gemeente Son en Breugel, Statenlid Provincie Noord Brabant, gehuwd en moeder van 2 jonge kinderen.
Het CDA wist waarschijnlijk meer..
Wat weten wij nu van Judith Keijzers..
In het voorjaar van 2014, tijdens de zoals gewoonlijk ontspannen verlopen vorming van de coalitie voor deze bestuursperiode, maakten we in deze zaal voor het eerst met elkaar kennis. Het enige nieuwe gezicht achter de collegetafel. Het Brabants Dagblad, altijd een beetje ondeugend,  sprak  van een “frisse verschijning”. Daar viel niemand over. In diezelfde periode nam zij ook zelf initiatief om de raadsfracties beter te leren kennen, de bezoekafspraken werden snel gemaakt. Dit is bijzonder gewaardeerd.
Daarna kwam de samenleving aan de beurt. Wethouder Keijzers was overal tegelijk. Zeer actief en zeer betrokken. Dat moest ook wel, met de zware portefeuilles waarvoor zij bestuurlijke verantwoordelijkheid droeg. Wie de tijd heeft, kan ik aanbevelen haar twitteraccount eens na te lopen.  

 
We zien haar bij de meest uiteenlopende gelegenheden en evenementen. Altijd betrokken, en altijd dat opgeruimde, zonnige gezicht. 
Dat hoeft niet moeilijk te zijn wanneer alles goed gaat en iedereen in de zomerstand staat. In Zeeuws Vlaanderen zul je vroeger best wel eens tegen de wind in hebben gefietst, je weet intussen dat het in Waalwijk ook flink kan stormen. Jij hebt een bijzondere gave om met charme en jouw opgewekte uitstraling lastige dossiers te behandelen en tegenover burgers, media en ook raadsleden je zaak succesvol  te verdedigen. We denken aan het dossier Samarja. Dat was geen makkelijke maar je hebt dubbel en dwars laten zien dat met een mix van levendigheid en daadkacht, met een open blik en houding naar alle betrokkenen, veel kan worden bereikt. 
Je laat heel wat voetstappen na in deze prachtige gemeente. We zullen  niet alle hoogtepunten noemen, de meeste aanwezigen willen op tijd naar huis, maar enkele zaken willen we niet onbenoemd laten.
Met de stadstuin bij de Hooisteeg hebben we nu een prachtig stukje Waalwijk. Ieder die bij dit dossier betrokken is geweest weet wat jij hiervoor hebt gedaan. 
Je hebt je ingezet om de ontwikkeling van Waesgeerd-West in Waspik vlot te trekken. Dit werpt zijn vruchten af, we zien nu positieve ontwikkelingen. 
Nu we spreken over Waspik, je was hier wijkwethouder. Je was er vaak en je stond hier tussen de mensen. Als burgemeester van Waspik had je het vast prima gedaan. Helaas, deze vacature zal niet meer ontstaan en we bgerijpen, dat je tegen die achtergrond een andere keuze hebt gemaakt. 
Vakantiepark De Spranckelaer gelegaliseerd naar woonbestemming. Voor betrokkenen van zeer grote betekenis. Je hebt de planontwikkeling De Schoenhoorn en het overleg met partijen hierover vlot getrokken. Ook aan de planontwikkeling voormalig politiebureau aan de Taxandraiweg wordt op dit moment uitvoering gegeven. Als een van de eerste gemeenten in Nederland, kent Waalwijk de zgn. blijverslening. Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie over vastgoed is een goed monitoringsysteem opgezet. De structuurvisie en het welstandsbeleid heb je door de raad geloodst. We zien dat het Centrum van Sprang-Capelle grondig wordt aangepakt

 
In deze zaken heb je allemaal je hand gehad en we zien het resultaat. Of we zullen het zien. De werkelijke lijst van wapenfeiten is veel langer. We zijn er dankbaar voor.
En nu de volgende stap. Burgemeester van Oirschot. Een eervolle, fantastische baan, een zeer divers ambt met vele rollen, taken en bevoegdheden. De voorzitter van de vertrouwenscommissie liet in de media optekenen dat, en ik citeer,bij de keuze voor de nieuwe burgemeester puur op kwaliteit is beoordeeld en de raad unaniem van mening is dat Judith Keijzers –Verschelling de beste kandidaat is. 
Daarom keken ze in Oirschot uit naar deze dag en keken wij er als een berg tegenop. We zien je niet graag vertrekken maar gunnen je deze stap en de nieuwe uitdaging van harte. Misschien komt een droom wel uit. Oirschot is een mooie gemeente, bestaande uit verschilende kernen, met een kleine 20.000 inwoners. De eigen site maakt melding van meer dan driehonderd monumentale gebouwen, twee beschermde dorpsgezichten en niet minder dan elf prachtige natuurgebieden. Als we ons niet vergissen, weet je hier al aardig de weg.
Geachte wethouder Keizers, aanstaand edelachtbare mevrouw Keijzers, beste Judith, we wensen jou een goede ingang en een fijne tijd  in de gemeente Oirschot van harte toe. In deze wensen betrekken we ook nadrukkelijk je echtgenoot en je beide zonen Floris en Philip. Daarbij   wensen we je tevens kracht, enthousiasme en wijsheid toe om de gemeente Oirschot te besturen. Een goede samenwerking met de inwoners en bedrijven ter plaatse, de organisatie, het college en, natuurlijk, de gemeenteraad aldaar.
Deze raad zegt je hartelijk dank voor de prettige en constructieve wijze waarop we samen met elkaar mochten optrekken in het belang van Waalwijk en vooral, voor alles wat je voor deze gemeente hebt gedaan. Het ga je met je gezin zeer goed en weet, dat vele deuren in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik voor je open zullen blijven staan.
Dank je wel.