1 juni 2022

SGP levert bijdrage aan coalitieprogramma

De beoogde coalitiepartijen in de raad van Waalwijk zijn Lokaal Belang, VVD, Groen Linksaf en D66. Op dinsdag 10 mei presenteerden deze 4 partijen een koersdocument met een aantal beleidskeuzes hierin beknopt vermeld.

Vanuit de SGP waren er volop vragen naar argumentatie, financiële onderbouwing, concrete stappen, acties en maatregelen en het maken van echte keuzes. De meeste vragen konden niet worden beantwoord. Deze hebben wij op papier meegegeven aan de voorman van Lokaal Belang, met de afspraak dat antwoorden later zullen volgen.

Ook kregen wij nogal wat vragen terug, wat onze keuzes dan zouden zijn. Ook wij hebben dan even tijd genomen en de toezegging gedaan dat wij met concrete tekstvoorstellen voor een coalitieprogramma komen, binnen een week.

Wij hebben woord gehouden. Onze bijdrage kunt u hieronder lezen. Wij zijn natuurlijk zeer benieuwd wat hiervan straks in het coalitieakkoord terug te vinden zal zijn. Het is hoogst ongebruikelijk dat een niet coalitiepartij een coalitieprogramma steunt, maar op onderdelen zal dat nu misschien toch mogelijk zijn. 

Klik hier om de bijdrage te lezen