12 mei 2022

Ouderen dreigen energietoeslag mis te lopen

Vanuit de media kwam tot ons dat duizenden ouderen de energietoeslag van 800 Euro dreigen mis te lopen. Ouderenbonden slaan alarm. Gemeenten gaan wisselend met grensgevallen om en soms kunnen aanvragen enkel met DigiD worden gedaan.

Van dergelijke berichten schrikken wij enorm. De SGP fractie heeft dan ook direct geïnformeerd hoe de situatie in Waalwijk is.  Wat zijn onze procedures. Hoe bereiken wij onze ouderen, hoe zorgen wij ervoor dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Waar kunnen ouderen met klachten of vragen terecht.

De gemeente heeft zich in haar beantwoording van de goede kant laten zien. De procedures zijn helder en er kan zowel digitaal als per post worden aangevraagd. Baanbrekers speelt hier een belangrijke rol in. Er is gecommuniceerd via de gemeentelijke website en in Weekblad Waalwijk.  Daarnaast zijn de Wijkpunten van Contourdetwern, de KBO, de PCOB en de Stichting Senioren geïnformeerd over de mogelijkheid om de toeslag aan te vragen. Wanneer hulp of ondersteuning nodig is kunnen inwoners uit Waalwijk gebruik maken van de ondersteuning bij de wijkpunten van Contourdetwern.

Het informeren en ondersteunen van de senioren in Waalwijk is voor de SGP altijd een belangrijk punt. We zullen dit onderwerp uiteraard zeer belangstellend blijven volgen. We zijn blij met de antwoorden die wij op onze vragen hebben ontvangen.