27 juli 2022

SGP gaat niet mee met plannen Begraafplaats St. Jan Waalwijk

De gemeenteraad van Waalwijk stelt morgen naar alle waarschijnlijkheid het Stedenbouwkundig Masterplan vast. Het document ‘Waalwijk stadscentrum - Stedenbouwkundig Masterplan’ kan dan dienen als richtinggevend ontwerp- en inspiratiekader voor de ruimtelijke en functionele ontwikkeling van het stadscentrum. Met verschillende aspecten van dit plan heeft de SGP grote moeite. De plannen voor de ontwikkeling Gedempte Haven zijn nog niet rijp voor besluitvorming. Veel vragen staan nog open en voor de absoluut ontsierende hoogbouw die hier is bedacht staan wij niet open. Nog erger is de visie van het college van B&W op de Begraafplaats St. Jan. In het concept “wonen, winkelen, werken, recreëren” wordt de begraafplaats meegenomen. In onze ogen kan dat echt niet. Wij leggen u uit waarom niet.

In Waalwijk vinden we, ingeklemd tussen het Sint-Jansplein en het Unnaplein, de Begraafplaats St. Jan. Een begraafplaats is een plaats waar we zo nu en dan allemaal komen. Om een dierbare overledene naar zijn of haar laatste rustplaats te begeleiden. Om het graf van een dierbare te bezoeken. Een begraafplaats is een plaats voor bezinning, herinnering, rouw en rust. Het is vanzelfsprekend dat bezoekers rekening houden met het karakter van een begraafplaats en zorgen dat hun gedrag niet storend is voor anderen. Geluidsoverlast, of welke vorm van overlast dan ook, is hier volledig misplaatst.

Het college van B&W heeft een ander vertrekpunt voor haar visie op deze begraafplaats. Het doorwaadbaar maken, meer toegangen en meer paden over de begraafplaats heen, zijn de uitgesproken ambities. In de bijlage bij het raadsvoorstel zien we een foto van een hardlopende man in sporttenue en stelletjes ontspannen zittend op bankjes. Dubbelgebruik kerkhof en recreatie, zo vermeldt het onderschrift. Wij huiveren ervan. Omdat het kerkhof ommuurd is, zou het eerder een obstructie (belemmering, verhindering, verstopping) zijn dan een kwalitatief groene ruimte. Slechts weinigen wensen zich bij een bezoek aan het graf van een overleden dierbare omringd door sportende en recreërende mensen.

''Een begraafplaats is een plaats voor bezinning, herinnering, rouw en rust.''

Wij gunnen ieder sport en recreatie, wij weten dit zelf ook te waarderen, maar alles heeft zijn tijd en zijn plaats. Onze vraag waar deze visie vandaan komt, bleef vanuit het college onbeantwoord. Met het kerkbestuur is hierover nog niet gesproken, maar het college sorteert alvast voor. Het lijkt ons dat dit juist andersom dient te zijn. Daarnaast geeft het college aan dat dit plan geen toetsingskader is. Wat is het dan wel, was en is onze vraag. Het stuk wordt als richtinggevend ingebracht en naar onze ervaring lopen wij hier straks wel tegenaan wanneer de raad dit ongewijzigd vast stelt. Wij hopen dan ook dat dit niet het geval is. Een begraafplaats is een plaats die altijd oproept tot nadenken. Herinneren aan wat was en wie waren. Maar ook stemt tot nadenken over de vraag ”Hoe zal het met mij zijn als men ook voor mij daar ergens een plekje uitzoekt.” Deze vraag gaat boven de politiek uit en het antwoord hierop is werkelijk van levensbelang.

Ik las onlangs in een artikel het volgende. Het gebeurde bij aanvang van de rouwdienst. De uitvaartleider vroeg de mobiele telefoons uit te zetten. De overledene werd binnengedragen. Plotseling klonk uit de diepte van een tas een stem. „U bent gearriveerd op uw bestemming.” Een dame met een hoofd rood haastte zich half struikelend de aula uit. De boodschap was er een om over na te denken.

SGP raadsfractie Waalwijk