Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d.

Jouw gekozen filters:
De rechtvaardigheid van de belastingtarieven interesseert God evenzeer, zo niet meer, als de aanhankelijkheid van een bevindelijke ziel.
A. A. van Ruler
Beleef de verkiezingen | Campagnevideo 2023

Beleef de verkiezingen | Campagnevideo 2023

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.
Johannes 8 vers 36
Beleef het waterschap | Campagnevideo 2023

Beleef het waterschap | Campagnevideo 2023

Beleef de Eerste Kamer | Campagnevideo 2023

Beleef de Eerste Kamer | Campagnevideo 2023

Beleef de Provinciale Staten | Campagnevideo 2023

Beleef de Provinciale Staten | Campagnevideo 2023

Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid.
Aurelius Augustinus (354-430)
Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.
Romeinen 12 vers 21
Werkbezoek met Kees van der Staaij

Werkbezoek met Kees van der Staaij

Het principiële individualisme is niets anders dan de voltooide liefdeloosheid.
K.H. Miskotte